AktieUgebrevets Etiske Regler for Privat Handel

Torsdag d. 30. august 2012

Senest revideret pr. 1. august 2012

Analytikere og eksterne skribenter tilknyttet AktieUgebrevet ApS skal som udgangspunkt efterleve Den Danske Finansanalytikersforenings ”Etiske regler for Finansanalytikere” (www.finansanalytiker.dk) og øvrige lovregulativer på området. Derudover skal nedenstående supplerende etiske regler for privat handel med aktier overholdes:


  • Aktieugebrevets interne såvel som eksterne analytikere/kommentatorer/skribenter (herefter kaldet analytiker) og dennes nærtstående familiemedlemmer må ikke handle aktier under analyse med henblik på enten handel i modelporteføljerne eller med henblik på udarbejdelse af artikler til.

  • Har analytikeren fået kendskab til, at en anden af Aktieugebrevets analytikere har en selskabsanalyse eller kommentar under udarbejdelse, er disse aktier også omfattet af ovennævnte handelsrestriktion.

  • I forlængelse af hver artikel/kommentar/analyse i Aktieugebrevet og handelsmails skal analytikeren oplyse om ejerskab, hvis analytikeren eller nærtstående familiemedlem ejer private aktier direkte eller indirekte i det omhandlende børsnoterede selskab på tidspunktet for analysens færdiggørelse. Hvis det oplyste ejerskab er opstået inden for de seneste tre måneder før artiklens færdiggørelse skal erhvervelsestidspunktet også offentliggøres.

  • Analytikeren må gerne handle aktierne privat fem handelsdage efter offentliggørelse af handelsmail/analyse. Analytikeren må aldrig handle imod en gældende handelsanbefaling fra Aktieugebrevet.

  • I tvivlstilfælde skal analytikeren rette en email forespørgsel til Aktieugebrevets bestyrelse.

 

Alle analytikere er blevet gjort bekendt med Aktieugebrevets etiske regelsæt og har skrevet under på forståelse og overholdelse af regelsættet.

 

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@aktieugebrevet.dk