Færre nedskrivninger i Danske Bank i 2013

12. februar 2013, 13:53

Regnskabet fra Danmarks største bank overraskede positivt med et resultat før skat på 2.257 mio. kr. for 4. kvartal og 8,6 mia. for helåret. Årets overskud var i øvrigt det højeste siden 2007, og dobbelt så højt som sidste års resultat før skat på 4,2 mia.

Den primære årsag til fremgangen er en 10 % stigning i indtægterne over en bred kam, mens omkostningerne kun er steget 2 %. Det er især øget overskud i Danica, bedre handelsindtjening, og højere nettorenteindtægter, der driver indtægtsstigningen på 4,3 mia. kr.

Danske Bank forventer selv, at 2013 bliver et år med stagnation på de fleste kerneposter i regnskabet. Men på nedskrivningsposten ventes der en klar forbedring, der primært skal hentes på den såkaldte non-core Ireland portefølje, som indeholder den del af forretningen i Irland, der er under afvikling.

Nedskrivningerne her udgjorde 4,9 mia. kr. i 2012, og banken fastholder et nedskrivningsniveau på 2,5 mia. kr. for 2013 og 2014 samlet set. Dvs. et markant fald til 1,25 mia. per år i gennemsnit. Det er en forbedring på knap 4 mia. kr., som næsten svarer til den forbedring i årets resultat, der ventes i 2013.

Læs hele artiklen i AktieUgebrevet nr. 6.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!

Aktieskolen
Aktieskolen er din mulighed for at lære det grundlæggende i investeringsverdenen og dermed få en bedre forståelse hvad en god aktie er.

Omfattende selskabsdatabase
Data på de 100 største børsnoterede danske firmaer.
AktieUgebrevets etiske regler for privat handel
Senest revideret pr. 1. august 2012
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@aktieugebrevet.dk