Össur kæmper med stagnerende omsætning

18. december 2012, 11:06

Össur-aktien er faldet med 12 % i år, da selskabet ikke har været i stand til at levere vækst på toplinien, som i de foregående tre år. På trods af en nedjustering i 3. kvartalsregnskabet er der dog fortsat gode muligheder for vækst på bundlinien, da indtjeningsmarginerne fortsat er solide.

I maj måned afgav Össurs største institutionelle aktionær William Demant Invest A/S (WDI) et frivilligt teknisk købstilbud på 8,20 kr. per aktie. Hensigten var ikke at overtage selskabet eller foretage ændringer i strategi eller ledelsessammensætning, men blot at sikre fleksibilitet som hovedaktionær fremadrettet.

Blot en marginal del af aktionærkredsen benyttede sig af købstilbuddet, hvilket betyder, at WDI nu besidder 41,2 % af aktiekapitalen mod tidligere 39,6 %. I alt ejer institutionelle investorer 83 % af de 449 mio. aktier, mens udenlandske investorer sidder på 11 % og private investorer på de resterende 6 %.

Den 27. november afholdt Össur Capital Markets i København med fokus på selskabets fremadrettede forretningsplaner. Össur er i dag verdens næststørste aktør på markedet for proteser, skinner og støtteprodukter og førende på selve protesesegmentet med en markedsandel på 20 % af det totale marked på ca. 850 mio. dollars.

Læs hele artiklen i AktieUgebrevet nr. 44.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@aktieugebrevet.dk