Össur kæmper med stagnerende omsætning

18. december 2012, 11:06

Össur-aktien er faldet med 12 % i år, da selskabet ikke har været i stand til at levere vækst på toplinien, som i de foregående tre år. På trods af en nedjustering i 3. kvartalsregnskabet er der dog fortsat gode muligheder for vækst på bundlinien, da indtjeningsmarginerne fortsat er solide.

I maj måned afgav Össurs største institutionelle aktionær William Demant Invest A/S (WDI) et frivilligt teknisk købstilbud på 8,20 kr. per aktie. Hensigten var ikke at overtage selskabet eller foretage ændringer i strategi eller ledelsessammensætning, men blot at sikre fleksibilitet som hovedaktionær fremadrettet.

Blot en marginal del af aktionærkredsen benyttede sig af købstilbuddet, hvilket betyder, at WDI nu besidder 41,2 % af aktiekapitalen mod tidligere 39,6 %. I alt ejer institutionelle investorer 83 % af de 449 mio. aktier, mens udenlandske investorer sidder på 11 % og private investorer på de resterende 6 %.

Den 27. november afholdt Össur Capital Markets i København med fokus på selskabets fremadrettede forretningsplaner. Össur er i dag verdens næststørste aktør på markedet for proteser, skinner og støtteprodukter og førende på selve protesesegmentet med en markedsandel på 20 % af det totale marked på ca. 850 mio. dollars.

Læs hele artiklen i AktieUgebrevet nr. 44.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!

Aktieskolen
Aktieskolen er din mulighed for at lære det grundlæggende i investeringsverdenen og dermed få en bedre forståelse hvad en god aktie er.

Omfattende selskabsdatabase
Data på de 100 største børsnoterede danske firmaer.
AktieUgebrevets etiske regler for privat handel
Senest revideret pr. 1. august 2012
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@aktieugebrevet.dk